piektdiena, 2017. gada 15. septembris

Valoda un kultūra


Izglītības un zinātnes ministrijas viena struktūra 2017.g.15.sept. portālā „Delfi” izplatīja informāciju par jauna mācību satura veidošanu: "Jaunajā mācību saturā būtiska nozīme ir latviešu valodas un kultūras apguvei, īpašu lomu atvēlot latviešu valodai personīgās identitātes veidošanā un lingvistiski atbildīgas personas tapšanā".
Komentārs: Sanāk, ka aizvadītajos 27 gados valodas kultūrai un kulturāla cilvēka audzināšanai netika veltīta pienācīga uzmanība un turpmāk šī nepilnība tiks novērsta. Tikai idioti var noticēt, ka minētais (valoda+kultūra) nav elementārs socializācijas (t.sk. izglītības) elements arī tad, ja valodas kultūras veidošana un kulturāla cilvēka audzināšana izglītībā nav bijis galvenais.